Namesakes for Bergman

Notable Actors and Actresses: 1 actress
      Ingrid Bergman   1915-1982  
Olympic Medalists: 1 gold
      (gold) Ulrika Bergman   2006   curling  
Oscar Award Winners: 1 actress
      (actress) Ingrid Bergman   1944; 1956; 1974   Gaslight; Anastasia; Murder on the Orient Express  
Title Characters: 1 song
      (song) Ingrid Bergman   1998   Ingrid Bergman