Namesakes for Kató

Notable Athletes: 1 tennis
      (tennis) Miyu Kato   1994-  
Olympic Medalists: 1 bronze, 1 gold, 1 silver
      (gold) Kiyomi Kato   1976   volleyball  
      (bronze) Yuka Kato   2012   swimming  
      (silver) Ryohei Kato   2012   artistic gymnastics