Namesakes for Singh

Notable Athletes: 1 cricket
      (cricket) Pankaj Singh   1985-  
Notable Writers: 1 author
      Nalini Singh   1977-  
Other Leaders: 3 prime ministers
      Prime Minister Charan Singh   1979-1980   India  
      Prime Minister Vishwanath Pratap Singh   1989-1990   India  
      Prime Minister Manmohan Singh   2004-2014   India