Tiryaki

There was no name definition found for Tiryaki.

See:

TİRYAKİ     Turkish