Namesakes for Zhu

Chinese Emperors: 16 emperors
      Emperor Zhu Yuanzhang   1368-1398  
      Emperor Zhu Yunwen   1398-1402  
      Emperor Zhu Di   1402-1424  
      Emperor Zhu Gaochi   1424  
      Emperor Zhu Zhanji   1425-1435  
      Emperor Zhu Qizhen   1435-1449; 1457-1464  
      Emperor Zhu Qiyu   1449-1457  
      Emperor Zhu Jianjun   1464-1487  
      Emperor Zhu Youcheng   1487-1505  
      Emperor Zhu Houzhao   1505-1521  
      Emperor Zhu Houcong   1521-1567  
      Emperor Zhu Zaihou   1567-1572  
      Emperor Zhu Yijun   1572-1620  
      Emperor Zhu Changluo   1620  
      Emperor Zhu Youxiao   1620-1627  
      Emperor Zhu Youjian   1627-1644  
Olympic Medalists: 2 silver, 1 bronze
      (bronze) Zhu Jianhua   1984   high jump  
      (silver) Zhu Yingwen   2004   swimming - 4x200 m freestyle relay  
      (silver) Zhu Qianwei   2008   swimming - 4x200 m freestyle relay