Xuānzong of Tang

 History
Given Name(s): Xuānzong, Chen, Xuanzong, Yi
Surname(s): Li
Gender: Male
Birth Date: 810
Death Date: 859
Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Emperor_Xu%C4%81nzong_of_Tang

Categories

Name: Li Chen
Type: emperor
Years: 846-859

Also Known As

Li Yi
Xuanzong II