Name Element JI 2

Type Element
Usage Korean
Scripts (Korean Hangul) (Korean Hanja)

Meaning & History

Korean reading of zhì.

Related Items

Other Languages & Cultureszhì(Chinese) chi(Japanese) trí(Vietnamese)
Other Readingssato, tomo(Japanese)
Given Name DescendantsEun-Ji, Ji-Hoon, Ji-Hu, Ji-Hun, Ji-Hye, Ji-Min, Ji-Soo, Ji-Su, Ji-Won, Ji-Yeong, Ji-Young, Ji-Yu, Min-Ji, Ji(Korean)
Same Spellingji 1, ji 10, ji 3, ji 4, ji 5, ji 6, ji 7, ji 8, ji 9, , 1, 2, ,

Entry updated January 22, 2019