Nyamwezi

Nyamwezi (also called Kinyamwezi) is the language of the Nyamwezi people of Tanzania. It belongs to the Bantu branch of the Niger-Congo language family.