Namesakes

Ante Ćorić   (m)   1997-  
Notable Athletes   (soccer)
Borna Ćorić   (m)   1996-  
Notable Athletes   (tennis)