Nadzeya Ostapchuk   (f)   1980-  
Olympic Medalists   2008   shot put   (bronze)