Namesakes

Grigori Rasputin   (m)   1869-1916  
Other Notables   mysticism