Eudokia of Heliopolis

 History
Given Name(s): Eudokia, Eudocia
Surname(s):
Gender: Female
Birth Date: ?
Death Date: 107
Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Eudokia_of_Heliopolis

Categories

Type: saint
feast day:

Also Known As

Eudocia