Liu Zhongqing

Revisions
Given Name(s): Zhongqing
Surname(s): Liu
Gender: Male
Birth Date: 1985 November 10
Birth Place: Daqing, China
Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Liu_Zhongqing

Categories

Type: bronze
Year: 2010
event: freestyle skiing
country: China