Nadiya Beshevli

 History
Given Name(s): Nadiya
Surname(s): Beshevli
Gender: Female
Birth Date: 1982 February 8
Birth Place: Donetsk, Ukraine
Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Nadiya_Beshevli

Categories

Type: swimming
team:
position: