Nikolay Kalashnikov

Revisions
Given Name(s): Nikolay, Nikolai
Surname(s): Kalashnikov
Gender: Male
Birth Date: 1940
Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Nikolay_Kalashnikov

Categories

Type: bronze
Year: 1964
event: water polo
country: Soviet Union

Also Known As

Nikolai