Apollonia Kotero

Revisions
Given Name(s): Apollonia, Patricia
Surname(s): Kotero
Gender: Female
Birth Date: 1959 August 2
Birth Place: Santa Monica, the United States
Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Apollonia_Kotero

Categories

Type: model
Type: actress

Also Known As

Patricia Kotero