Wang Junxia

Revisions
Given Name(s): Junxia
Surname(s): Wang
Gender: Female
Birth Date: 1973 January 19
Birth Place: Jiaohe, China
Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Wang_Junxia

Categories

Type: gold
Year: 1996
event: 5000 m
country: China
Type: silver
Year: 1996
event: 10000 m
country: China