Nataliya Dobrynska

 History
Given Name(s): Nataliya
Surname(s): Dobrynska
Gender: Female
Birth Date: 1982 May 29
Birth Place: Yakushyntsi, Ukraine
Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Nataliya_Dobrynska

Categories

Type: gold
Year: 2008
event: heptathlon
country: Ukraine