Ji Xinpeng

Revisions
Given name(s): Xinpeng
Surname(s): Ji
Gender: Male
Birth date: 1977 December 30
Birth place: Xiamen, China
Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Ji_Xinpeng

Categories

Type: gold
Year: 2000
Event: badminton singles
Country: China