Region: Mashriq

Code:xms
Name:Mashriq
ISO 3166-1 (2):
ISO 3166-1 (3):xms
ISO 3166-2:
Type:region
Genitive:Mashriqi
URL Form:mashriq
Icon:
Ancient:no
Wikipedia:
Alt Names:
Relevant Usage(s):Arabic (Mashriqi);
Parent(s):Arab World;
Children:Bahrain; Egypt; Iraq; Jordan; Kuwait; Lebanon; Oman; Palestine; Qatar; Saudi Arabia; Sudan; Syria; United Arab Emirates; Yemen;
Description: