Zhu Qizhen

 History
GIVEN NAME(S): Qizhen, Zhengtong, Tianshun
SURNAME(S): Zhu
GENDER: Male
BIRTH DATE: 1427 November 29
DEATH DATE: 1464 February 23

Categories

Chinese Emperors
TYPE: emperor
YEARS: 1435-1449
Chinese Emperors
TYPE: emperor
YEARS: 1457-1464

Also Known As

Tianshun
Zhengtong