Namesakes

Saints: 1 blessed
Blessed Thaddeus Lieu   ?-1823