Namesakes

Notable Artists: 1 architect
I. M. Pei   1917-2019