Namesakes

Giuseppe Maria Tomasi   (m)   1649-1713  
Saints