Namesakes

Olympic Medalists: 1 gold
(gold) Gennadiy Tsygankov   1972; 1976   ice hockey