Notable Athletes: 1 basketball
(basketball) Evgeny Voronov   1986-  
Olympic Medalists: 1 bronze
(bronze) Evgeny Voronov   2012   basketball