Submitted Surname Revision History

loadingDate    Editor    Change Summary
10/31/2016, 12:58 PM heyyyyyyyyyyyy
10/12/2016, 8:06 AM heyyyyyyyyyyyy

Name Danielides
Type Surname (from given name)
Usage Greek
Scripts Δανιηλίδης
Edit Status Statusnot set

Meaning & History

Non-modern variant transcription of DANIILIDIS.
Added 10/12/2016 by heyyyyyyyyyyyy