Notable Athletes: 2 soccer
(soccer) Andriy Shevchenko   1976-  
(soccer) Mykyta Shevchenko   1993-  
Notable Writers: 1 author/poet
Taras Shevchenko   1814-1861