Submitted names are contributed by users of this website. Check marks indicate the level to which a name has been verified.
 
not set
Type Surname (from occupation)
Usage Czech, Slovak

Meaning & History

Příjmení Voborník vzniklo dle svého bydliště, tedy z obory. Oborníky mívali naši předkové, byli to správcové nebo strážcové obor, lesní a hajní v oborách (slovo toto žije v příjmení Oborník, Voborník). Také příd. jméno oborní, oborný, pokud vůbec žije, týká se obor, ne dnešních "oborů".
Added 5/12/2011 by Meg_Simpson