Namesakes

Notable Writers: 1 playwright
Nikolai Gogol   1809-1852